RY RABODO VADIN'ANDRIANAMPOINIMERINA

Raha misy fanitsiana tianao hatao, dia adikao ity, itsio ary alefaso aviavy@ymail.com
Hohitanao ato:

 

RY RABODO ISANY

Ankoatry  Rambolamasoandro niteraka an-dRadama I, dia maro ireo vadin’Andrianampoinimerina mitondra ny anarana hoe Rabodo. Eny aminy vohitra nametrahana azy matetika no maro momba azy ankehitriny.

 RABODOnimerina : zanaky Rakotomavo sy Renibodonimerina - izany hoe zanak'anabavy nateraky Andriamiaramanjaka, ary koa "zoky vavy" ny Andriamaheritsialaintany,  niteraka and Rabodolahy Razanaka sy Rakotovahiny ;

 RABODO niteraka an-dRalainanahary dia maty teny Ambohimalaza ary napetraka ao Kaloy;

 RABODOzafimanjaka niteraka and Ramanantsara sy Rakarabo dia maty ary napetraka teny Antsahadinta;

 RABODOndraibe niteraka and Ramorasata;

 ary RafotsiRABODOmirahalahy ka eny Ambohijoky ny momba azy sy Rasoataolana reniny..